Susien Tassu-havainnot ja dna-näytekeruu ovat edellytys kannanhoidolliseen metsästykseen

Susien Tassu-havainnot ja dna-näytekeruu ovat edellytys kannanhoidolliseen metsästykseen

09.12.2020 18:24
Piiristä saat tietoa susihavaintojen teosta ja DNA-keräyksestä.

Suden kannanhoidollinen metsästys on mahdollista vain, mikäli kanta-arvioon tuotetaan koko maan kattavasti tietoa susien määrästä. Tilanne on verrannollinen hirven, karhun tai ilveksen havaintokirjauksiin. Havaintojen pohjalta tehdään kanta-arvio ja sen perusteella voidaan myöntää kaatoluvat.

Vain riittävän suuri susikanta mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2021-2022. Jokainen havainto on tärkeä. Ministeri Leppä ilmoitti 18.11., että mikäli susikanta on suurempi, kuin nyt määrittelytyön alla oleva suotuisan suojelun taso, kannanhoidollinen metsästys voi alkaa talvella 2021-2022.

Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 30 laumaa ja 300 sutta. Metsästys alkaa Ruotsissa jo kuluvana talvena.

Metsästäjäliitto kannustaa Tassu-havaintojen tekoon ja dna-näytekeräyksiin

Suomen Metsästäjäliitto kannustaa kaikkia metsästäjiä suurpetohavaintojen ja erikseen mainiten susihavaintojen ilmoittamiseen. Ilmoitukset tehdään suurpetoyhdyshenkilöille ja nämä kirjaavat havainnot Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään. Havainnot ohjaavat ulosteiden dna-näytekeräystä, jolla susiyksilöt voidaan tunnistaa ja saadaan selville, montako erillistä laumaa alueella on. Dna-tunnistus parantaa suden kanta-arvion tekemisen tasoa. Ruotsissa kanta-arvio perustuu täysin dna-tunnistukseen.

Metsästäjäliiton piireistä saat tietoa paikallisista riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöistä ja suden dna-näytekeräyksen keräysvastaavista, mikäli esimerkiksi haluat ilmoittaa susihavainnoista.

Saat meiltä myös tietoa siitä, kuinka voit ruveta vapaaehtoiseksi susien dna-näytekeräyksen keräysvastaavaksi tai vapaaehtoiseksi kerääjäksi.

Jokainen havainto on nyt tärkeä, sinua tarvitaan.